2020_GR_00131 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op de tweede verblijven - Aanpassing op vraag van het agentschap voor binnenlands bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.8452.9891