2020_GR_00133 - Belastingen 2020-2025 - Belastingreglement op de vergunning en exploitatie van een taxidienst en/of een dienst voor het verhuur van voertuigen met bestuurder (VVB) - Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.8774.8986