2020_GR_00128 - Belastingen 2020-2025 - Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Haacht - Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.5394.1957