2020_GR_00136 - Retributies 2020-2025 - Retributiereglement op het afleveren van een vergunning en bestuurderspas voor het Individueel Bezoldigd Personenvervoer - Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.4309.2425