2020_GR_00059 - Samen-leven - Vakantiewerking - Speelpleinwerking 2020 - Deelnameprijzen - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0220.5869.9712