2020_GR_00130 - Belastingen 2020-2025 - Belastingreglement op verwaarloosde woningen en gebouwen - Aanpassingen op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.3113.7304