2020_GR_00134 - Belastingen 2020-2025 - Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing ter bestrijding van de verkrotting van gebouwen en/of woningen - Aanpassing op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.7723.0483