2020_GR_00132 - Belastingen 2020-2025 - Belastingreglement inzake leegstaande woningen en gebouwen - Aanpassingen n.a.v. het Invorderingsdecreet - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 30/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.8203.0628