2020_GR_00125 - Belastingen 2020-2025 - Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark - Aanvulling voor het gezamenlijk afvoeren van landbouwfolies via het containerpark + aanpassingen op vraag van Agentschap Binnenlands Bestuur - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 27/04/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 29/04/2020
  • Publieke referentie: 20.0402.6652.7975