2019_GR_00319 - Markten - Nieuw marktreglement - Deel 1 (markten) en deel 2 (occasionele markten) - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 02/04/2020
  • Publieke referentie: 19.1031.8723.7908