2020_CBS_00170 - Mobiliteit - Tijdelijke verordeningen op het wegverkeer - Speelstraten Brugstraat 2020 - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: College van burgemeester en schepenen - Zitting op 30/01/2020 09:00
  • Gepubliceerd op 01/02/2020
  • Publieke referentie: 20.0127.5799.6729