2020_GR_00016 - Retributies 2020 - 2025 - Retributiereglement op het kortparkeren en parkeren in een blauwe zone - Aanpassing - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 20/01/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 23/01/2020
  • Publieke referentie: 19.1224.3908.5114