2020_GR_00009 - Belastingen 2020 - 2025 - Contantbelastingreglement voor de inzameling en verwerking van het huishoudelijk afval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval dit zowel voor de huis-aan-huis inzameling, inzameling op afroep, via sorteerstraten als de inzameling op het recyclagepark - Aanvulling voor de sorteerstraten - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 20/01/2020 20:01
  • Gepubliceerd op 23/01/2020
  • Publieke referentie: 19.1224.1449.4744