2019_GR_00334 - Meerjarenplan 2020 - 2025 - Geïntegreerd meerjarenplan van de gemeente en het OCMW (deel gemeente) - Vaststelling

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1113.6263.1715