2019_GR_00349 - Belastingen 2020-2025 - Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0918.0409.0120