2019_GR_00378 - Welzijn - Reglement tot participatiebevordering van gezinnen met een beperkt inkomen : Financiële tussenkomst voor jeugd- en sportactiviteiten - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1126.5846.9660