2019_GR_00363 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van ongeadresseerd reclamedrukwerk en daarmee gelijkgestelde producten op het grondgebied van de gemeente Haacht - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0918.0041.6633