2019_GR_00368 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op de voor het publiek toegankelijke ruimten voor het uitoefenen van beroepsactiviteiten gelegen in het afgebakend kernwinkelgebied van de gemeente Haacht - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0918.4056.6403