2019_GR_00377 - Welzijn - Reglement inzake een financiële tussenkomst voor houders van een European Disability Card met het oog op participatiebevordering bij gemeentelijke activiteiten - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1125.7034.4069