2019_GR_00373 - Retributies 2020-2025 - Retributie op het gebruik van taxistandplaatsen op het openbaar domein - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1125.5523.0268