2019_GR_00366 - Retributies 2020-2025 - Retributiereglement op het afleveren van een vergunning voor het Individueel Bezoldigd Personenvervoer - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1125.8649.8114