2019_GR_00354 - Retributies 2020 - 2025 - Retributiereglement voor de uitvoering van werken door de gemeentediensten - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0920.4291.5272