2019_GR_00310 - Inspraak - Depolitisering van de gemeentelijke adviesraden - Principe - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 30/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1028.8761.1998