2019_GR_00356 - Retributies 2020 - 2025 - Afwijking op het gemeenschappelijk reglement "debiteuren" - Diftar - Aanrekenen van een administratieve kost van 12,50 euro bij een aanmaning voor de periode 2020 tot en met 2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1120.0794.4080