2019_RMW_00149 - Patrimonium - Doorrekening aan de sociale huurders van een vergoeding voor de fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen) Kouterhof 1 en 2 vanaf 1 september 2019 - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Raad voor Maatschappelijk Welzijn - Zitting op 16/12/2019 20:00
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1128.4540.8226