2019_GR_00361 - Stedenbouw - Stedenbouwkundige verordening inzake de bijdrage voor de rioleringsstudie in verkavelingen en bouwprojecten met aanleg van nieuwe wegen - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0924.7132.9050