2019_GR_00387 - Bijkomend punt - Online registratie orgaandonatie (ingediend door V. Daniels - Groen) - Principe - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1210.4274.6935