2019_GR_00324 - Afvalbeleid - Subsidiereglement ter sociale correctie op de contantbelasting voor de inzameling van het huishoudelijk afval - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0924.0607.4800