2019_GR_00374 - Patrimonium - Stationsomgeving Haacht station - fase 1- grondruil en grondafstand - Principe - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1121.6707.1465