2019_GR_00385 - Retributies 2020-2025 - Retributiereglement m.b.t de aanleg van grachtovergangen naar percelen (spichten) - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1128.0059.1261