2019_GR_00350 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op het aanvragen van een omgevingsvergunning of de melding van stedenbouwkundige handelingen of het exploiteren of veranderen van ingedeelde inrichtingen of activiteiten - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0925.8450.8427