2019_GR_00340 - Natuurbeheer - Beslissing tot deelname aan het INL-project met een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025 (IGO) - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1114.7844.6605