2019_GR_00384 - Ondernemen - Convenant met de VZW Ondernemend WTW voor de periode 2020-2025 - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1128.8260.0721