2019_GR_00364 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement op de vestiging en uitbating van nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0919.3452.8335