2019_GR_00352 - Belastingen 2020 - 2025 - Gemeentelijke opcentiemen op de gewestelijke heffing inzake ongeschikte en onbewoonbare woningen - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0918.5212.3736