2019_GR_00359 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement inzake leegstaande woningen en gebouwen - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0917.1351.4367