2019_GR_00317 - Klimaat - Subsidiereglement voor milieuvriendelijke initiatieven - Aanpassing - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1031.0463.7029