2019_GR_00332 - Retributies 2020 - 2025 - Retributiereglement voor het gebruik van de sport- en eetzalen van de gemeentelijke basisscholen Haacht en Wespelaar en voor het gebruik van de pastorie in Wakkerzeel - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0918.1849.9395