2019_GR_00365 - Belastingen 2020 - 2025 - Belastingreglement voor het privaat gebruik van het openbaar domein - Plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op de openbare markten - Plaatsrechten bij de organisatie van ambulante activiteiten op het openbaar domein buiten de openbare markten op vooraf bepaalde plaatsen - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: Gemeenteraad - Zitting op 16/12/2019 20:05
  • Gepubliceerd op 18/12/2019
  • Publieke referentie: 19.0919.1970.4980