2019_CBS_02119 - Mobiliteit - Aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer - verbod rechtsaf slaan voor 3,5 ton van de Kloosterstraat in de Wespelaarsesteenweg - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: College van burgemeester en schepenen - Zitting op 12/12/2019 09:00
  • Gepubliceerd op 17/12/2019
  • Publieke referentie: 19.1204.3350.9872