2019_CBS_00978 - Aanvullend reglement - Versmalling in de Pastoriestraat te Wakkerzeel voor veiliger schoolomgeving - Goedkeuring

Goedgekeurd
  • Orgaan: College van burgemeester en schepenen - Zitting op 30/05/2019 09:00
  • Gepubliceerd op 04/03/2020
  • Publieke referentie: 19.0506.0455.9553