Welkom op de raadpleegomgeving binnen de tool “digitale besluitvorming” van de gemeente Haacht!

Op deze website kan je:

  • de agenda bekijken van het college van burgemeester en schepenen
  • de agenda en de openbare beslissingen bekijken van de gemeenteraad en de gemeenteraadscommissies.

Je kan een agenda raadplegen door:

  • in de kalender de zitting aan te klikken waarvan je de dagorde wil bekijken.

Je kan een besluit na de zitting op twee manieren zoeken: 

  • Weet je op welke datum de beslissing werd genomen? Klik dan in de kalender op de juiste dag. Er verschijnt dan een overzicht van de besluiten die op die datum werden genomen. Door de titel aan te klikken, opent de beslissing.
  • Als je de beslissingsdatum niet kent, kan je een zoekterm ingeven in het veld ‘Zoeken …’ rechts bovenaan. Verschijnen er te veel resultaten? Je kan die filteren door te klikken op de plus-knop die naast de zoekbalk verschijnt. Bevestig de filters door op de rode balk te klikken.

Een besluit is enkel beschikbaar wanneer dit vatbaar is voor openbaarmaking. Als je het gewenste document niet terugvindt, kan je dit opvragen via de “passieve openbaarheid van bestuur”.

Voor hulp of informatie kan je steeds terecht op secretariaat@haacht.be.